برف

وقتی برف روی کوهها را می بینم هزاران خاطره دوست داشتی تو ذهنم نقش می بندد خاطره هایی که سبب بوجود آمدن این وبلاگ شدند .خاطره هایی که زیباییش برای یک عمر زندگی بس است .نمی خوام از این چیزها بگم می خواستم از اتفاقی بگم که من فقط شنوده اش بودم و بعد برای راوی آن را باید به رشته تحریر در می آوردم .ماجرای که مربوط به یک سال پیش می شود ( البته با اجازه راوی انتشار می یابد)

این ماجرا طولانی است مربوط به روایت نجات شخصی است که از زیر 2 متر برف جان سالم بدر برد.

روتیتر و تیتر مطلب این شد:

روایت نجات از زیر 2 متر برف پس از یک ساعت

برگشت از منهای صفر در جه

....

سعی می کنم زود تایپ کنم.

/ 0 نظر / 14 بازدید